Tymczasowe aresztowanie jest najdalej idącym środkiem zapobiegawczym, którego celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo zapobieżenie popełnienia przez oskarżonego nowego przestępstwa.

Środek ten stosowany jest w sytuacji, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego przestępstwa. Szczególnymi przesłankami uzasadniającymi zastosowanie tymczasowego aresztowanie są również: obawa ucieczki lub ukrycia oskarżonego, a także obawa, że oskarżony będzie nakłaniał inne osoby do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień oraz może w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne. Uzasadnieniem dla zastosowania tego środka zapobiegawczego jest również zagrożenie orzeczenia wobec oskarżonego surowej kary.

Tyle jeżeli chodzi o teorię. Wiadomym jest, że areszt, w którym przebywają podejrzani jest miejscem specyficznym, w którym panują określone zasady oraz reguły. Podejrzany pomimo izolacji spotyka tam inne osoby, co więcej codziennie do aresztu przywożone są nowe osoby i tak nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności istnieje zagrożenie, że podejrzany może w areszcie zarazić się jakąś chorobą.

Czy to oznacza odroczenie wykonania kary?

Minister zdrowia w dniu 20 marca 2020 roku ogłosił decyzję o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce. Decyzja ta związana jest z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID19. Szczególne czasy wymagają szczególnych rozwiązań, niemniej kodeks postępowania karnego zawiera uregulowanie, które może doprowadzić nawet do odstąpienia od tymczasowego aresztowania w związku z tą epidemią!

Mowa o art. 259 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

W dniu 13 marca 2020 roku wydane zostało przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: IX Kz 237/20) postanowienie, którym uchylono wobec podejrzanego areszt przez wzgląd na fakt, że podejrzany znajduje się w grupie ryzyka i wymaga szczególnej opieki. Podejrzany w tym przypadku pozostaje w grupie osób dla, których życia i zdrowia, pozbawienie wolności może spowodować poważne niebezpieczeństwo.

Wniosek o uchylenie aresztu

Rozwiązanie to, pomimo absolutnie precedensowego charakteru, jest zgodne z wszelkimi zasadami postępowania karnego, co więcej jest ono po prostu zgodne ze zdrowym rozsądkiem. W obecnym stanie epidemii koniecznym jest wykorzystanie wszelkich środków prawnych celem uniemożliwienia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Koniecznym jest również zapewnienie poszanowania praw osób tymczasowo aresztowanych, co słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie w swoim orzeczeniu.

Wobec powyższego, w sytuacji kiedy zachodzą jakiekolwiek przesłanki do stwierdzenia, że podejrzany może znajdować się w grupie ryzyka zachorowania na koronawirusa i wymaga szczególnej opieki, warto skorzystać z usług profesjonalnego obrońcy, aby ten sporządził stosowny wniosek i odpowiednio go uargumentował. W całej tej nadzwyczajnej sytuacji chodzi przecież o zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia podejrzanego, personelu aresztu i osób odwiedzających to miejsce, jak również całego społeczeństwa.

Nasza Kancelaria adwokacka jako profesjonalny podmiot podejmie się w każdym przypadku przygotowania stosowanego wniosku o uchylenie aresztu, zapraszamy zatem do kontaktu.

Kuba Makoś

Recent Posts

Prawnik Kraków

Prawnik Kraków

W życiu każdego człowieka nadchodzą trudne sytuacje prawne, w których wsparcie doświadczonego prawnika Kraków jest niezwykle cenne. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Krakowie, warto rozważyć usługi Kuby Makosia - zaufanego prawnika specjalizującego się w różnych...

czytaj dalej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close