KANCELARIA ADWOKACKA KUBA MAKOŚ

ODSZKODOWANIA

adwokat odszkodowania

Odszkodowanie należne jest, kiedy w wyniku działań lub zaniechań innych osób poniosłeś szkodę materialną.
Kancelaria Adwokacka Kuba Makoś specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na rzecz klientów indywidualnych.
Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną i wsparcie prawne dla osób poszkodowanych, począwszy od etapu zbierania dowodów i zgłaszania roszczeń, aż po reprezentację Klienta przed sądem i egzekucję należnych świadczeń.
Skutecznie uzyskujemy odszkodowania za wypadki komunikacyjne, lotnicze, wypadki w prac, obrażenia ciała, błędy lekarskie, szkody majątkowe.

W imieniu poszkodowanych działam jako profesjonalny pełnomocnik.
Pomagam w wycenie wysokość należnych roszczeń, występuję do ubezpieczycieli o wypłatę odszkodowań i stosownego zadośćuczynienia, reprezentuję pokrzywdzonych w negocjacjach a w wypadku uzyskania niskiego odszkodowania lub braku wypłaty, kieruję sprawę do sądu i występuję jako pełnomocnicy poszkodowanych – oskarżycieli posiłkowych.
Nie zawieram niekorzystnej dla Klienta ugody, staram się wywalczyć jak najwyższe odszkodowanie, walcząc o pełną rekompensatę za poniesione szkody i krzywdy, za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne.
Moja Kancelaria dochodzi należnych praw oraz roszczeń zarówno od osób fizycznych jak i ubezpieczycieli, pomagam w uzyskaniu rekompensaty za poniesione straty moralne oraz finansowe.
Dbając o zabezpieczenie interesów Klientów, czuwam nad przebiegiem całej sprawy, pomagam uzyskać nie tylko odszkodowanie po wypadku, ale także walczę o wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz rentę.

Usługi Kancelarii Adwokackiej Kuba Makoś obejmują:
– dochodzenie odszkodowań
– dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
– dochodzenie renty z tytułu oraz niezdolności do pracy
– dochodzenie renty dla najbliższych osoby zmarłej
– kompleksowe doradztwo prawne
– przygotowanie pism np. odwołania od decyzji ubezpieczyciela
– reprezentowanie pokrzywdzonego w sądzie

Reprezentuję Klientów w sprawach odszkodowawczych, za szkody wyrządzone na osobie oraz w mieniu.
Do szkód na osobie zaliczamy:
– działania innej osoby
– działania zwierząt
– wypadki komunikacyjne
– wypadki w pracy
– niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności
– błędy lekarskie

Do szkód majątkowych zaliczamy:
– wypadki komunikacyjne (odszkodowania OC, AC, NNW)
– utrata wartości handlowej pojazdu
– zadośćuczynienie, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, członka rodziny
– szkody rolnicze
– wypadki przy pracy
– trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym zadośćuczynienie i renta

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sprawach o za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in. odszkodowania mieszkania lub domu, zalania, pożary, kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia.
Odszkodowania można dochodzić w różnych sytuacjach, przysługuje ono wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, pieszym, rowerzystom, kierowcom, pasażerom, motocyklistom.
Odszkodowanie można dochodzić również w przypadku potknięcia i poślizgnięcia na chodnikach (złamaniem czy skręceniem kończyn).

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem, powierzając mi swoją sprawę możesz mieć pewność, że otrzymasz kompleksową pomoc prawną, pozbędziesz się stresu, zaoszczędzisz czas, będziesz informowany o wszystkich podjętych czynnościach na każdym etapie postępowania tj. polubownym i sądowym.

Kuba Makoś

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close