KANCELARIA ADWOKACKA KUBA MAKOŚ

Koronawirus – Pomoc Prawna

Panosząca się w naszym kraju pandemia koronawirusa to nie tylko problem zdrowotny, narażający życie naszych rodaków. To równocześnie ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców i pracowników. Zwolnienia z pracy, zatory płatnicze i działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zleceń – to jedne z najczęściej spotykanych terminów związanych z obecną i przyszłą sytuacją. Na szczęście, również w tych trudnych chwilach możesz na nas liczyć – zapewnimy ci kompleksową pomoc prawną, niezależnie od tego, przed jakimi wyzwaniami przyjdzie ci stanąć.

Pandemia COVID-19 – wyzwania dla biznesu

Wprowadzony na terenie stan epidemiologiczny wymusił na właścicielach większości firm w Polsce zatrzymanie lub znaczne zmniejszenie skali prowadzonej działalności gospodarczej. Niemal dla wszystkich oznacza to spore problemy – brak możliwości zarabiania przy niezmieniających się kosztach stałych, pensjach i składach może oznaczać poważne finansowe turbulencje. Wielu pracodawców już zdecydowało się na redukcję załogi, inni analizują taką możliwość, czekając na ostateczne propozycje rządu, które szczerze mówiąc, nie przyniosły do tej pory zbyt wielu pozytywnych rozstrzygnięć. Inni przedsiębiorcy zmagają się z zatorami płatniczymi, skutecznie odcinającymi ich od środków niezbędnych do bieżącej działalności. Dużej liczbie podmiotów przychodzi mierzyć się z renegocjacją umów – zarówno jako zleceniodawca (powoływanie się przez kontrahentów na koronawirusa, jako siłę wyższą, uniemożliwiającą wywiązanie się z umowy), jak i jako zleceniobiorca.

Szczególnie interesująco wygląda klauzula o tzw. sile wyższej, uniemożliwiającej należyte wywiązanie się z kontraktu. Co prawda, w wielu przypadkach ogłoszenie stanu epidemii jest czynnikiem racjonalizującym powołanie się na nią, ale nie w każdym przypadku i nie każda branża będzie mogła odwołać się do niej. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność kontraktowa jest oparta na zasadzie domniemania winy – czyli strona, która nie wywiąże się z umowy, jest zobowiązana do dowiedzenia, że miało to związek z wystąpieniem siły wyższej.

Jako zespół adwokackki prowadzący stałą współpracę z 12 dużymi podmiotami zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Jesteśmy przekonani, ze w tym trudnym okresie będziemy w stanie pomóc nie tylko im, ale również twojemu przedsiębiorstwu. Zwalnianie pracowników, renegocjacje umów, egzekucja należności – wszystkie te wyzwania mogą przyczynić mnóstwa stresu i nie trudno tu o kosztowną pomyłkę. Dlatego skorzystanie z pomocy doświadczonego zespołu prawniczego, mającego szerokie spojrzenie na całą perspektywę może pomóc ci uniknąć błędów. Pomożemy ci zarówno w przygotowywaniu dokumentów, rozmowach z kontrahentami, negocjacjach, mediacjach, na sprawach sądowych kończąc.

Koronawirus – wyzwania dla pracowników

Niestety, pomimo cząstkowej pomocy państwa Polskiego światowa pandemia koronawirusa dla wielu będzie oznaczać utratę pracy. Mnóstwa pracodawców nie będzie stać na dłuższe utrzymywanie obecnej ilości etatów i aby przerwać, zdecydują się na redukcje etatów. Taka sytuacja nie oznacza jednak, że pracownicy zostaną pozbawieni swoich praw – nadal mają prawo do okresu wypowiedzenia lub odprawy pracowniczej.

W zależności od stażu pracy przysługuje ci 2-tygodniowy (przy stażu poniżej 6 miesięcy), miesięczny (okres zatrudnienia 6 miesięcy do 3 lat) lub 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Przy tym pracodawca zobowiązany jest obiektywnie ocenić, kogo zwalnia spośród pracowników – zwracając uwagę na staż pracy, doświadczenie czy wykształcenie. Nie może dyskryminować nikogo ze względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną. Nie może także zwolnić pracownika podczas okresu ochronnego poprzedzającego przejście na emeryturę i w trakcie urlopu.

Niektórym pracownikom może również przysługiwać prawo do odprawy – zwalniani z winy pracodawcy lub przy zwolnieniach grupowych mają niezbywalne prawo do otrzymania odprawy. Jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika – jeśli pracowałeś mniej, niż dwa lata przysługuje ci jednomiesięczne wynagrodzenie, przy okresie od 2 do 8 lat pracy dwumiesięczne wynagrodzenie, a jeśli pracujesz u tego samego pracodawcy dłużej niż 8 lat, to powinieneś otrzymać równowartość trzymiesięcznej pensji.

Niestety, w wielu przypadkach prawa przysługujące pracownikom nie są należycie respektowane przez pracodawców – są zmuszani do rozwiązywania umowy za porozumieniem stron, albo dyskryminowani podczas prowadzenia zwolnień, nierzadko kosztem znajomych właściciela zakładu.

Jeśli padłeś lub obawiasz się, że możesz paść ofiarą takich lub innych nadużyć nie obawiaj się skontaktować z nami – w każdym przypadku jesteśmy w stanie ci pomóc! Począwszy od przygotowania odpowiednich dokumentów, czy poinformowania cię o przysługujących prawach, aż po mediację i reprezentowanie cię w sądzie – co jest ostatecznością, ponieważ większość pracodawców widząc, że pracownik współpracuje z adwokatem, rezygnuje z naruszania ich praw, mając na uwadze grożące im konsekwencje.

Kuba Makoś

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close