KANCELARIA ADWOKACKA KUBA MAKOŚ

PRAWO CYWILNE

Tytułowa gałąź prawa reguluje i wyznacza normy, jakimi należy się kierować w wielu aspektach życia codziennego.
Prawnicy naszej Kancelarii Adwokackiej, bazując na ogromnej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu świadczą pomoc prawną we wszelkich sprawach cywilnych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i na etapie poza sądowym.

Pomoc naszych specjalistów polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych;
 • wydawaniu opinii prawnych;
 • sporządzaniu pism;
 • opracowywaniu i analizowaniu projektów umów;
 • wystosowywaniu wezwań do zapłaty;
 • uczestniczeniu w negocjacjach;
 • sporządzaniu pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty;
 • kompleksowym reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym, oraz przedsądowym.

W ramach świadczonej pomocy prawnej skutecznie pomożemy Państwu w takich sprawach jak:

 • Sprawy rodzinne, rozwody, alimenty. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, oraz rozwodowych. Zajmujemy się zarówno takimi sprawami, które strony są zdecydowane zakończyć polubownie, bez orzekania o winie i z ugodą w kwestiach dotyczących dzieci, jak również sprawami, w których występuje głęboki konflikt pomiędzy małżonkami, gdzie trzeba udowodnić winę współmałżonka, powalczyć o ustalenie miejsca pobytu dziecka, kontakty z dzieckiem czy alimenty. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i dbałość o możliwie najkorzystniejsze dla Klienta rozstrzygnięcie sprawy.
 • Windykacja wierzytelności. Działania naszej Kancelarii w zakresie windykacji długów obejmują najczęściej cały proces odzyskiwania należności, na które składają się: postępowanie przedsądowe i polubowne, a także reprezentowanie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie w negocjacjach z dłużnikami na każdym etapie sprawy. Przygotowujemy pełną dokumentację procesową, pozwy oraz monitorujemy stan sprawy w sądzie. Skorzystanie z usług naszej Kancelarii Adwokackiej w postępowaniu windykacyjnym najczęściej umożliwia znaczne skrócenie samego procesu i obniżenie jego kosztów.
 • Obrona dłużników. W swojej praktyce niejednokrotnie spotkaliśmy osoby, które z różnych, nieraz niezależnych od siebie przyczyn, stanęły w obliczu niewypłacalności i bankructwa. Pozostawione bez odpowiedniej opieki prawnej, na skutek działań windykacyjnych prawdopodobnie straciłyby cały swój majątek. Potrafimy pomóc takim osobom, aby w świetle prawa uniknęły egzekucji, bądź w ostateczności ocaliły majątek stanowiący niejednokrotnie owoc pracy całego życia. W przeciwieństwie do wierzycieli i organów egzekucyjnych rozumiemy, że niewypłacalność, czy długi nie są Państwa wyborem, lecz konsekwencją różnych zdarzeń. Do tego typu spraw podchodzimy więc bez uprzedzeń i pomagamy naszym Klientom osiągnąć zamierzony cel. Jednocześnie zachęcamy, aby korzystać z naszych usług już na samym początku problemów finansowych, gdyż wtedy najłatwiej jest osiągnąć satysfakcjonujący efekt.
 • Prawo własności, zasiedzenie, podział majątku, zniesienie współwłasności. Kancelaria Adwokacka zajmuje się kompleksową weryfikacją i regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz ruchomości, sprawami majątkowymi, a także sprawami o zasiedzenie nieruchomości. W powyższym obszarze świadczymy pomoc w zakresie doradztwa, opinii prawnej, przygotowania i analizy umów dotyczących przenoszenia własności, najmu, dzierżawy. Zajmujemy się szeroko pojętymi postępowaniami związanymi z ochroną własności, podziałem majątku, zniesieniem współwłasności. Prowadzimy sprawy, które dotyczą zbycia i nabycia nieruchomości, także poprzez zasiedzenie. Ponadto mogą Państwo na nas liczyć w sprawach o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, sprostowanie wpisów zawartych w księgach wieczystych. Gwarantujemy Państwu kompleksowe doradztwo w powyższym zakresie, reprezentowanie przed sądami i organami administracji.
 • Prawo spadkowe. Częstym przedmiotem postępowań sądowych są sprawy dotyczące prawa spadkowego. Nasza Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów, analizujemy dokumenty, sporządzamy pisma, reprezentujemy przed Sądem. Ponadto udzielamy pomocy prawnej dotyczącej w szczególności spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, wydziedziczanie, dochodzenie zachowku, podważanie fałszywych testamentów.
 • Prawo handlowe i gospodarcze. Częstymi sprawami w naszej Kancelarii są sprawy dotyczące prawa handlowego i gospodarczego. W ramach świadczenia usług prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego zapewniamy kompleksową pomoc przy zakładaniu spółek, ich reorganizacji, przygotowaniu dokumentów, umów i aktów. Posiadamy doświadczenie w przekształcaniu spółek. Świadczymy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach o zapłatę, czy roszczenia z tytułu kar umownych i nienależytego wykonania lub niewykonania umów. Mamy długoletnie doświadczenie w sprawach związanych z procesami budowlanymi, gdzie reprezentowaliśmy zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

Adwokat Kuba Makoś

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close