Czym jest opłata półkowa?

 

„Opłata półkowa” nazywana także „opłatą za wejście do sklepu” to nielegalnie pobierana przez sieci handlowe (zwłaszcza wielkopowierzchniowe) od dostawców opłata w zamian za wprowadzenie ich produktów do sprzedaży.

Działanie to narusza interesy dostawcy utrudniając mu dostęp do rynku i w świetle prawa jest to czyn niedozwolony.

Taki zakaz wprowadza art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który mówi, że zakazane jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Jak sieci handlowe ukrywają opłaty półkowe?

Sieci handlowe w umowach z dostawcami na różne sposoby obchodzą zakaz stosowania opłat półkowych. Zazwyczaj umowa zawarta pomiędzy dostawcą produktów a siecią handlową nie zawiera wprost postanowienia o dodatkowych opłatach pobieranych za umieszczenie produktów w swojej ofercie, ale przybiera inną formę.

Dodatkowe opłaty, jakie najczęściej pobierają super i hipermarkety figurują m.in. jako:

  • opłata marketingowa
  • opłata merchandisingowa
  • opłata promocyjna
  • opłata za reklamę
  • opłata za usługi logistyczne
  • opłata za usługi doradcze
  • premia od obrotu

 

Są to opłaty „ukryte”, które zazwyczaj nie mają nic wspólnego z prawdą.

Należy zaznaczyć, że sieć handlowa z chwilą otrzymania od sprzedawcy produktów, staje się ich właścicielem i to w jej interesie są wszelkie działania reklamowe i marketingowe. Przedsiębiorca nie ma już bezpośredniego interesu w tym, aby przekazane produkty promować w sklepie, dlatego też pobieranie powyższych opłat są nieuzasadnione i skrywają prawdziwy charakter „opłaty półkowej”.

Opłaty półkowe – kiedy można dochodzić ich zwrotu?

Czy dodatkowe koszty wejścia na rynek można odzyskać, to pytanie, które nurtuje wielu polskich przedsiębiorców. Odpowiedź jest jedna – dostawca, który zgodnie z żądaniami sklepu uiścił opłatę półkową, może domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Należy zaznaczyć, że do podstawowych obowiązków, które wynikających z umowy sprzedaży wg. art. 535 k.c. należy:

po stronie sprzedawcy – przeniesienie własności i wydanie towaru
po stronie kupującego, w tym wypadku sieci handlowej – zapłata oraz odbiór towaru
Wszystkie dodatkowe świadczenia czyli tzw. „usługi dodatkowe” są dozwolone, niemniej jednak powinny być faktyczne wykonywane.

W przypadku jeśli sieć handlowa nie realizuje działań, za które obciąża dostawcę, wówczas nie występuje tzw. świadczenie ekwiwalentne ze strony sieci w zamian za pobraną opłatę.
Mówimy wtedy o nielegalności opłat i może to stanowić podstawę do traktowania ich jako „opłaty półkowe”.

Wykazanie przez sprzedawcę, iż pobierane opłaty są niedozwolone, daje możliwość wystąpienia z żądaniem ich zwrotu. Aktualnie w sądach powszechnych około 95% dostawców odzyskuje swoje należności.

Nasza kancelaria specjalizuję się w odzyskiwaniu tego typu należności. 

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Adwokacka Kuba Makoś

Recent Posts

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close