Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 2019 r.

 

Najczęstsze przyczyny rozpadu małżeństw w Polsce

 

 

 

W ubiegłym roku w naszym kraju odnotowano ponad 50 tysięcy rozwodów. Pomimo spadku o około 14 tysięcy względem roku 2019 nadal jest to bardzo duża liczba, która obrazuje, jak wiele związków kończy się przedwcześnie. Rozpad rodziny odbija się nie tylko na małżonkach, ale także na ich dzieciach i bliskich. Dlaczego małżeństwa się rozpadają? Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce?                                                         

Upowszechnianie się rozwodów to znak czasów    

Choć statystyki dotyczące rozwodów w naszym kraju nadal wyglądają zdecydowanie lepiej niż w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, to od lat 80. widać wyraźną tendencję wzrostową, przekładającą się na coraz większą ilość rozbitych rodzin. Niestety, chociaż rozwody są coraz popularniejsze i stały się społecznie akceptowalne, to nie oznacza to, że przestały przysparzać zgryzot i odbijać się na zaangażowanych osobach, a także pozostałych członkach rodziny. Rosnąca liczba rozwodów wpływa negatywnie na całe społeczeństwo i przyczynia się do całościowej zmiany postrzegania małżeństwa – już nie jako trwałego związku dającego stabilność i gwarantującego bezpieczeństwo, ale jako luźne zobowiązanie, z którego w razie problemów można się wycofać. Taki obraz kreowany jest m.in. w filmach i programach telewizyjnych i niestety coraz bardziej zakorzenia się również w naszym społeczeństwie. Po czasie okazuje się, że niemała część rozwiedzionych małżonków deklaruje, że czują, iż mogliby zrobić więcej, by zapobiec rozpadowi małżeństwa (około 30% rozwiedzionych stwierdza, że nie zrobili wystarczająco). A jakie są główne powody rozpadu małżeństw?

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?    

W naszym kraju wg. danych GUS, głównym powodem rozpadu małżeństw jest niedopasowanie charakterów (niezgodność charakterów). Według deklaracji odpowiada ona za około 40% rozwodów. Do pewnego stopnia różnice pomiędzy małżonkami są niezbędne do wzajemnego uzupełniania się, ale kiedy małżonkowie pochodzą z odmiennej kultury, klasy społecznej czy z rodzin o innym statusie materialnym, bardzo często mają odmienne przyzwyczajenia, system wartości czy sposób postrzegania świata. Nie musi to jednak oznaczać, że takie małżeństwa skazane są na niepowodzenie – dojrzali ludzie, umiejący ze sobą rozmawiać mogą właśnie dzięki takim różnicom w postrzeganiu świata wzajemnie się fascynować i współpracować w wyznaczaniu i osiąganiu wspólnych celów. Niestety bardzo wiele osób wstępujących w związek małżeński jest emocjonalnie niedojrzałych i nie są one gotowe do ustępstw, brania odpowiedzialności za drugą osobę albo mają wręcz narcystyczne usposobienie. Brak zaufania i nadmierna podejrzliwość również mogą doprowadzić do problemów w pożyciu i w rezultacie rozpadu związku.                    

Drugi najczęstszy powód rozpadów małżeństw to niewierność małżeńska. Jest to naruszenie jednego z podstawowych obowiązków małżeńskich. Niestety, na przestrzeni ostatnich dekad pogląd na wierność ulega stopniowej ewolucji – na skutek treści przedstawianych w filmach, programach rozrywkowych czy nawet muzyce niektórzy postrzegają zdradę jako coś o niewielkim znaczeniu, niegroźny „skok w bok” czy po prostu przygodę. Bardzo często jednak taki krok pociąga za sobą dalekosiężne konsekwencje – z utratą zaufania małżonka i zerwaniem więzi emocjonalnej na czele. Nierzadko wyrządzone w ten sposób rany okazują się niemożliwe do zaleczenia i kończą się rozwodem.        

Wśród innych problemów, które również należą do najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa, należy nadużywanie alkoholu (wciąż poważny problem w naszym kraju), trudności i nieporozumienia na tle finansowym (różnice w dochodach pomiędzy małżonkami, długi i inne poglądy na temat wydawania pieniędzy), nieodpowiedni stosunek do pozostałych członków rodziny, różnice światopoglądowe (przynależność do innej religii, inne wychowanie z domu) czy niedopasowanie seksualne. Nad większością z nich można skutecznie pracować, co wymaga jednak chęci i gotowości do pójścia na ustępstwa i zmian swojej osobowości, co niestety nie zawsze się udaje. Niekiedy obie strony nie są skłonne do współpracy, a wysiłki tylko jednego małżonka z czasem mogą okazać się niewystarczające.

Decyzja o rozwodzie to dopiero początek

Oczywiście już samo podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania rozwodowego jest brzemienne w skutkach i wymaga dokładnego przeanalizowania swojej sytuacji, wpływu na dzieci i planów dotyczących przyszłości. Jednak ten krok to zaledwie początek długiej, trudnej i pełnej zakrętów drogi, prowadzącej do zakończenia małżeństwa. O wiele łatwiej przejść przez cały ten proces, mogąc liczyć na profesjonalne wsparcie adwokata, który przeprowadzi Cię przez poszczególne jego etapy. Od sporządzenia wniosku przez rozwód, poprzez gromadzenie i ocenę dowodów, przygotowywanie argumentacji i przedstawienie jej na sali sądowej – na taką i o wiele szerszą pomoc możesz liczyć w naszej kancelarii adwokackiej. W tych trudnych, pełnych emocji chwilach zadbaj o to, by mieć się na kim oprzeć. Zaufaj naszej pomocy i maksymalnie przyspiesz postępowanie rozwodowe. Dzięki temu zaczniesz nowe życie bez zbędnych opóźnień!

Kuba Makoś

Recent Posts

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close