KANCELARIA ADWOKACKA KUBA MAKOŚ

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria Adwokacka Kuby Makoś świadczy kompleksowe doradztwo prawne w
zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
W ramach obsługi prawnej zapewniam kompleksowe doradztwo związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek.

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:
– kompleksowe doradztwo prawne oraz pomoc przy zakładaniu lub likwidacji
podmiotów gospodarczych
– stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych
– przygotowywanie, opiniowanie, analizowanie umów prawnych, umów sprzedaży,
dostawy, najmu, franchisingu, leasingu, itp.
– przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów
menadżerskich, itp.
– opracowywanie dokumentacji pracowniczej
– obsługę korporacji w zakresie obsługi posiedzeń zarządu, rad nadzorczych,
walnych zgromadzeń
– doradztwo w zakresie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji
przedsiębiorstw
– pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji
– reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych
– prowadzenie negocjacji, a także udział w mediacjach
– reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, oraz
przed Sądem Najwyższym
– windykację należności
– reprezentowanie wierzycieli lub dłużników

Obsługę prawną prowadzę zarówno w ramach stałej jak i doraźnej współpracy.
Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie. Staram się dogłębnie poznać
specyfikę przedsiębiorstwa oraz branży, w której się porusza.
Gwarantuję profesjonalizm oraz rzetelne podejście do każdej sprawy.

Kuba Makoś