KANCELARIA ADWOKACKA KUBA MAKOŚ

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne reguluje i wyznacza normy, jakimi należy się kierować w wielu aspektach codziennego życia.
Niemal każdy z nas ma do czynienia na co dzień z prawem cywilnym, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemami samodzielnie.

Kancelaria Adwokacka Kuba Makoś służą Klientom pomocą i udziela porad prawnych oraz reprezentuje strony w sporach sądowych, jak i poza sądowych, w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Moja Kancelaria Adwokacka prowadzi postępowanie cywilne, które obejmuje m.in.:
– udzielaniu porad prawnych w zakresie prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa zobowiązań
– doradztwo i reprezentowanie Państwa interesów w postępowaniu przedsądowym jak i przed Sądami powszechnymi
– sporządzanie opinii prawnych, przedsądowych wezwań do zapłaty oraz sądowych wezwań do próby ugodowej
– negocjowanie i sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych dziedzin prawa
– analizowaniu projektów umów oraz ich opiniowaniu pod kątem zabezpieczenia Państwa interesów

W ramach świadczonej pomocy prawnej moja Kancelaria Adwokacka pomoże Państwu w następujących zakresach prawa cywilnego:

1. Windykacja wierzytelności
Działania mojej Kancelarii w zakresie windykacji długów obejmują najczęściej cały proces odzyskiwania długów, na które składają się: postępowanie
przedsądowe i polubowne a także reprezentowanie Państwa w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Mogą Państwo liczyć na moje wsparcia w negocjacjach z dłużnikami na każdym etapie sprawy.
Przygotowuję pełną dokumentację procesową, pozwy oraz monitoruję stan sprawy w sądzie na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa.
Ponadto mogę wystosować skargi na czynności komornika, powództwo przeciw egzekucyjne a także zabezpieczenie wierzytelności, itp.
Skorzystanie z usług mojej Kancelarii Adwokackiej w postępowaniu windykacyjnym najczęściej umożliwia znaczne skrócenie samego procesu i obniżenie jego kosztów.

2. Prawo rzeczowe
Kancelaria Adwokacka zajmuje się kompleksową weryfikacją oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz ruchomości, spraw majątkowych a także spraw o zasiedzenie nieruchomości.
W powyższym obszarze świadczę pomoc w zakresie doradztwa, opinii prawnej, przygotowania i analiza umów dotyczących przenoszenia własności, najmu, dzierżawy. Zajmuję się szeroko pojętymi postępowaniami związanymi z ochroną własności, podziałem majątku, zniesieniem współwłasności, uwłaszczeniami, zachowkami. A także sprawami, które dotyczą zbycia i nabycia nieruchomości, także poprzez zasiedzenie.
Ponadto mogą Państwo na mnie liczyć w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości, sprostowaniem wpisów zawartych w księgach wieczystych jak również założeniem księgi wieczystej.
Gwarantuję państwu kompleksowe doradztwo w powyższym zakresie, reprezentowanie przed sądami i organami administracji.

3. Prawo spadkowe
Coraz częściej przedmiotem rozpraw sądowych są sprawy dotyczące prawa spadkowego. Moja Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów, analizuję dokumenty, sporządzam pisma, reprezentuję przed sądem.
Ponadto udzielam pomocy prawnej dotyczącą w szczególności spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie, przyjęcie bądź odrzucenie spadku. A także o obalenie testamentu, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie zachowku, podważaniem fałszywych testamentów.

4. Prawo handlowe i prawo gospodarcze
Kancelaria Adwokacka Kuba Makoś świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.
Usługi kieruję do firm oraz instytucji, które potrzebują specjalistycznej obsługi prawnej. W ramach świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców zapewniam pomoc przy zakładaniu spółek, ich reorganizacji, przygotowaniu dokumentów, umów i aktów. Świadczę również usługi w zakresie sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Reprezentuję również swoich Klientów przed organami administracji państwowej i sądami w sprawach o zapłatę, czy roszczenia z tytułu kar umownych i nienależyte wykonania lub niewykonania umów.

Oferuję również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie Prawa zobowiązań, Prawo własności i inne prawa rzeczowe a także odszkodowania i zadośćuczynienia.
Jeśli masz problem z wyegzekwowaniem należnej zapłaty od nieuczciwego kontrahenta, chcesz przeprowadzić podział majątku, potrzebujesz fachowej pomocy prawnika podczas negocjacji umów, zapraszam do kontaktu.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i udzielimy konsultacji i porady prawnej z zakresu prawa cywilnego.

Kuba Makoś

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close