Tymczasowe aresztowanie jest najdalej idącym środkiem zapobiegawczym, którego celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo zapobieżenie popełnienia przez oskarżonego nowego przestępstwa.

Środek ten stosowany jest w sytuacji, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego przestępstwa. Szczególnymi przesłankami uzasadniającymi zastosowanie tymczasowego aresztowanie są również: obawa ucieczki lub ukrycia oskarżonego, a także obawa, że oskarżony będzie nakłaniał inne osoby do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień oraz może w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne. Uzasadnieniem dla zastosowania tego środka zapobiegawczego jest również zagrożenie orzeczenia wobec oskarżonego surowej kary.

Tyle jeżeli chodzi o teorię. Wiadomym jest, że areszt, w którym przebywają podejrzani jest miejscem specyficznym, w którym panują określone zasady oraz reguły. Podejrzany pomimo izolacji spotyka tam inne osoby, co więcej codziennie do aresztu przywożone są nowe osoby i tak nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności istnieje zagrożenie, że podejrzany może w areszcie zarazić się jakąś chorobą.

Czy to oznacza odroczenie wykonania kary?

Minister zdrowia w dniu 20 marca 2020 roku ogłosił decyzję o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce. Decyzja ta związana jest z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID19. Szczególne czasy wymagają szczególnych rozwiązań, niemniej kodeks postępowania karnego zawiera uregulowanie, które może doprowadzić nawet do odstąpienia od tymczasowego aresztowania w związku z tą epidemią!

Mowa o art. 259 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

W dniu 13 marca 2020 roku wydane zostało przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: IX Kz 237/20) postanowienie, którym uchylono wobec podejrzanego areszt przez wzgląd na fakt, że podejrzany znajduje się w grupie ryzyka i wymaga szczególnej opieki. Podejrzany w tym przypadku pozostaje w grupie osób dla, których życia i zdrowia, pozbawienie wolności może spowodować poważne niebezpieczeństwo.

Wniosek o uchylenie aresztu

Rozwiązanie to, pomimo absolutnie precedensowego charakteru, jest zgodne z wszelkimi zasadami postępowania karnego, co więcej jest ono po prostu zgodne ze zdrowym rozsądkiem. W obecnym stanie epidemii koniecznym jest wykorzystanie wszelkich środków prawnych celem uniemożliwienia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Koniecznym jest również zapewnienie poszanowania praw osób tymczasowo aresztowanych, co słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie w swoim orzeczeniu.

Wobec powyższego, w sytuacji kiedy zachodzą jakiekolwiek przesłanki do stwierdzenia, że podejrzany może znajdować się w grupie ryzyka zachorowania na koronawirusa i wymaga szczególnej opieki, warto skorzystać z usług profesjonalnego obrońcy, aby ten sporządził stosowny wniosek i odpowiednio go uargumentował. W całej tej nadzwyczajnej sytuacji chodzi przecież o zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia podejrzanego, personelu aresztu i osób odwiedzających to miejsce, jak również całego społeczeństwa.

Nasza Kancelaria adwokacka jako profesjonalny podmiot podejmie się w każdym przypadku przygotowania stosowanego wniosku o uchylenie aresztu, zapraszamy zatem do kontaktu.

Kuba Makoś

Recent Posts

Wyszków adwokat rozwody

  Znalezienie dobrego, godnego polecenia i doświadczonego adwokata to nie zawsze łatwe zadanie. A znalezienie kompetentnego zespołu, który kompleksowo przeprowadzi cię przez nawet najtrudniejszy proces, wydaje się wręcz niemożliwe. A właśnie taką ofertę...

czytaj dalej

Pułtusk rozwody Adwokat

Adwokat, który umie słuchać, doradzi optymalne rozwiązanie, podejmie szybkie działania mające na celu rozwiązanie problemu - czy brzmi to, jak coś, czego szukasz? Kancelaria Adwokacka Kuba Makoś jest nowoczesną firmą prawniczą świadczącą kompleksową obsługę prawną na...

czytaj dalej

Przasnysz rozwód Adwokat

,Kancelaria Adwokacka Kuba Makoś specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz spółek. Usługi prawne kieruje przede wszystkim do mieszkańców Przasnysza i okolic, ale także całej Polski. W oparciu o wieloletnie...

czytaj dalej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close